Afmelden bij ziekte of anders

Wanneer uw kind(eren) vanwege omstandigheden afwezig is/zijn, vinden wij het prettig als u dat dezelfde ochtend tussen 08.00 - 08.30 uur doorgeeft.

Dat kan op twee manieren:
- Telefonisch naar nummer 0413-247398
- Schriftelijk door een briefje op school af te (laten) geven, voorzien van de handtekening van een van de ouders

Als blijkt dat uw kind door ziekte langere tijd niet naar school kan komen, is het van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch ziekenhuis.

Voor een bezoek aan de tandarts/huisarts krijgt uw kind in principe vrij. Toch willen we u vragen om deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Als dit niet kan, vragen we u om uw kind pas op te halen wanneer u daadwerkelijk moet vertrekken om tijdig bij de arts te zijn en hem/haar daarna zo spoedig mogelijk weer terug te brengen, om zo de (geoorloofde) verzuimtijd te beperken.