De schooltijden van de Meent:


Maandag tot en met vrijdag 08.30 – 14.00 uur

Pauze 10.15 – 10.30 uur en van 12.00 – 12.30 uur

Aanvang van de lessen


Tien minuten voor aanvang van de lessen (8.20 uur) mogen de kinderen naar binnen. Ze kunnen dan hun verhaal doen bij de leerkracht of even bijpraten met klasgenoten. Om 8.25 uur gaat de schoolbel en moeten de kinderen naar binnen. Wij willen u met nadruk vragen om te zorgen dat uw kinderen uiterlijk om 8.30 uur in de klas zijn, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen.