Overblijven


Omdat alle kinderen van 08.30 tot 14.00 uur naar school gaan, wordt het overblijven door de Meent zelf geregeld. De kinderen eten in de klas, samen met hun leerkracht, hun meegebrachte boterham en drinken. Daarna gaan ze lekker even naar buiten om te spelen. We benadrukken het meegeven van een gezonde lunch.

Voor- en naschoolse opvang

Kinderopvang de Tijgertjes  verzorgt de buitenschoolse opvang op de Meent.
Voor informatie over kosten en inschrijving kunt u bellen met De Tijgertjes: telefoonnummer 0413-259134.
www.detijgertjes.nl