Oudervereniging

De oudervereniging is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert eenmaal per maand waarbij ook altijd iemand van het team aanwezig is. De oudervereniging verdeelt het werk over diverse werkgroepen zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote oudervereniging,  maar ook daar vinden mutaties plaats en het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen in de oudervereniging. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de oudervereniging. Het lidmaatschap van de oudervereniging geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van De Meent. Het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

De oudervereniging van De Meent bestaat momenteel uit acht leden, die uit en door de ouders gekozen zijn:

Foto volgt spoedig....

Leden:
Kim Nooijen (voorz.), Danielle Asselman (secr), Marianne Koopmans (penm.), Franka Bardie, Martijn van Kaauwen, Monique Kuijpers, Ina Manders, Jolanda van den Ing

 

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het beheren van de ouderbijdragen   
  • het organiseren van ouderavonden
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke
  • het geven van advies aan de medezeggenschapsraad
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zonodig bij het bestuur.

Ouderbijdrage

De extra activiteiten die op school worden georganiseerd zijn alleen mogelijk als er geld voor is. We denken dan aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, musical e.d..
Daarom wordt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
U ontvangt daarvoor aan het begin van het schooljaar een eenmalige machtiging.

De bedragen zijn als volgt:
• voor één kind: €13,-
• voor twee kinderen: €21,-
• voor drie of meer kinderen: €27,-

Indien het voor u niet mogelijk is om deze bijdrage te betalen kunt u hiervoor contact opnemen met de directeur van de school of Stichting Leergeld. Op school zijn hierover folders te vinden.

=> Notulen OuderVereniging 05-04-2017.pdf
=> Notulen Oudervereniging 05-04-2017.pdf
Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar ov.obsdemeent@stichtingoog.nl