De Meent

De Meent is een fijne school, met een goede sfeer, waar veel wordt geleerd. Zo staan wij bekend! Bij ons op de Meent vinden wij lekker in je vel zitten en weerbaar zijn net zo belangrijk als het behalen van goede leerresultaten, die per kind verschillen en waar wij rekening mee houden. Eigenheid, betrokkenheid, ontwikkeling, verantwoordelijkheid en samenwerken de pijlers zijn van ons onderwijsaanbod. Op de Meent worden ouders als partners gezien, vanuit een wederzijds gevoelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van “onze” kinderen.